Opplæringskontor

Et opplæringskontor er en organisasjon som vanligvis eies av medlemsbedrifter. Når en bedrift velger å bli en opplæringsbedrift, kan de velge å være medlem av et opplæringskontor eller operere som en selvstendig enhet. Opplæringskontorene har som mål å øke kompetansen og kvaliteten i bedriftene, samt å sikre tilstrekkelig kvalifiserte arbeidstakere i bransjen. De tilbyr opplæring til lærlinger og hjelper med å formidle læreplasser til ungdom som ønsker en yrkesfaglig utdanning.

Opplæringskontorenes oppgaver:

 • Rekruttere lærlinger
 • Skrive lærekontrakter
 • Være juridisk ansvarlig gjennom læretiden
 • Sørge for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikre bruk av dette
 • Påse at læreplanen følges
 • Etterse at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer
 • Melde lærlingen opp til fagprøve
 • Omplassere lærlingen ved behov
 • Tilby kurs til faglig leder og følge opp faglig leder og instruktør
 • Være støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen
 • Bistå ved intern fagopplæring av voksne
 • Markedsføre yrket og bransjen for å sikre ny rekruttering til faget
 • Ha kontakt med fylkeskommunen og andre relevante instanser

Det finnes to hovedorganisasjoner for opplæringskontorer:

 • Sotin, som er den største i Norge med 15 opplæringskontorer. Les mer om Sotin her.
 • TL Norge, som har 5 opplæringskontorer. Les mer om TL Norge her.

Opplæringsbedrifter

Det finnes omtrent 950 godkjente opplæringsbedrifter i Norge for de som ønsker å bli lærlinger som yrkessjåfører. For å finne en bedrift i ditt område, kan du kontakte ditt lokale opplæringskontor eller klikke her for en full oversikt over alle opplæringsbedriftene i ditt område.

Finn ditt nærmeste opplæringskontor:

Les om læreplass garantien her: 

Opplæringsbedrift oversikt

Lett Lastebil – C1