Opplæringskontor

Et opplæringskontor er en organisasjon som oftest eies av medlemsbedriftene. Når en bedrift velger å bli en opplæringsbedrift, kan de også velge om de vil være medlem av et opplæringskontor eller om de vil være en selvstendig bedrift. Opplæringskontorene har som mål å bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i bedriftene, samt å sikre at det finnes tilstrekkelig med kvalifiserte arbeidstakere i bransjen. De tilbyr opplæring til lærlinger og bidrar til å formidle læreplasser for ungdom som ønsker å lære opp til en yrkesfaglig utdannin

Opplæringskontorenes oppgaver:

 • Rekruttere lærlinger
 • Skrive lærekontrakter
 • Er juridisk ansvarlig gjennom læretiden
 • Sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes – Påser at læreplanen følges
 • Etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og   retningslinjer
 • Melder lærlingen opp til fagprøve
 • Omplasserer lærlingen ved behov
 • Tilbyr kurs til faglig leder og følger opp faglig leder og
 • instruktør
 • Er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen
 • Bistår ved intern fagopplæring av voksne
 • Markedsfører yrket og bransjen – sikrer ny rekruttering til faget
 • Har kontakt med fylkeskommunen og andre aktuelle instanser

Det er to hovedorganisasjoner som samler opplæringskontorene hvor Sotin er den største i Norge med 15 opplæringskontorer, dere kan lese mer om de på SOTIN Så er det TL Norge som er en annen organisasjon med 5 opplæringskontorer som dere kan lese mer om på TLNorge.

Opplæringsbedrifter:

Det er ca. 950 godkjente opplæringsbedrifter rundt om i Norge for dere som vil bli lærlinger som yrkessjåfører. For å finne en bedrift i ditt område kan du enten høre med ditt lokale opplæringskontor eller klikke her for å få en full oversikt over alle opplæringsbedriftene i ditt område. 

Finn ditt nærmeste opplæringskontor:

Les om læreplass garantien her: 

Opplæringsbedrift oversikt

Lett Lastebil – C1