Hva vil det si å være Yrkessjåfør?

En yrkessjåfør er en person som har ansvaret for å frakte varer eller mennesker fra ett sted til ett annet. Dette kan inkludere å kjøre lastebil for å transportere mat fra ett lager ut til butikker eller å kjøre buss for å transportere mennesker til og fra ulike plasser. Som yrkessjåfør har du kvalifisert deg via å både ta førerkort for kjøretøyet du bruker i jobben, men du har også tatt ett Yrkeskompetansebevis (YSK-kurs).

Som yrkessjåfør kan man jobbe med å transportere varer både nasjonalt, altså innenfor Norges grenser men man kan også ha muligheten til å transportere varer internasjonalt da vi lever i en nasjon som driver med mye eksport av varer. Men en gjennomsnittlig varetransport i Norge på vei er som regel under 50km. 

Det er ett yrke hvor du vil ha mye ansvar i jobben din, ved at transporten skal skje effektivt, sikkert, miljøvennlig og på en lønnsom måte. Dette krever at du har god kunnskap om veiforhold, trafikkregler og lovverket rundt det å være yrkessjåfør. 

Vanlige oppgaver for en yrkessjåfør er:

  • Planlegge transportoppdrag
  • Sikre last etter gjeldende forskrifter
  • Lasting og lossing
  • Transportere forsvarlig og sikkert
  • Yte service til kundene
  • Daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
  • Enkelt vedlikehold av utstyret
  • Overholde forskrifter rundt kjøre- og hvileti
  • Dokumentkontroll
  • Følge Helse Miljø og Sikkerhets bestemmelsene

Les mer om de ulike jobbene
du kan ha som yrkessjåfør:

Tømmerbil

Brøytebil

Langtransport

Kranbil

Melkebilsjåfør

Renovasjon

Tippbil

Spesialtransport

Betongsjåfør

Bilbergning

Distribusjonssjåfør

Dyretransport

Tankbil

Turbuss

Varebilsjåfør

Rutebuss