Distribusjon

En distribusjonssjefer er som oftest en av di siste leddene i transportkjeden, dette kan bety at du vil være ute å kjørematvarene til butikker slikt som Morgan i videoen gjør, eller at du kjører ut til restauranter med maten deres. Alt dere kjøper av varer i butikker eller på nettet om det er en Playstation eller en ny Tv har denne blir transportert av en distribusjonssjåfør.

En fordel når det kommer til det å jobbe med distribusjon er at det er mye mer forutsigbare arbeidstider enn hva man kan se andre steder i bransjen. Dette vil si at man i de fleste tilfeller kommer hjem til en bestemt tid. 

Dette er også en del av bransjen hvor man kan møte mange mennesker i jobben, da man er inne på varemottakene til butikkene og i noen tilfeller kan ha over 10 forskjellige stopp på en rute. 

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift