NAV

NAV har en ordning i flere norske regioner hvor kandidatene får førerkort i C, CE eller D samt YSK. Man kan også få ADR (Transport av farlig gods). Disse kursene er laget så kandidatene skal få en totalforståelse over bransjen og hvordan ytrefaktorer påvirker en sjåførs evne til forsvarlig drift. 
Men det finnes lokale forskjeller på disse kursene og ta kontakt med din NAV veileder for mer informasjon om hvordan dette gjøres i din region. Hvem kan delta: 

  • Være registrert arbeidssøker hos NAV 
  • Ha fylt 21 år ved kursstart 
  • Ha gyldig norsk førerkort i Klasse B helst med litt kjøreerfaring 
  • Ingen nevneverdige fysiske plager
  • Legeattest for tyngre kjøretøy (fås av fastlege)
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig B2 / B1* 
  • ha mulighet til Turnusarbeid 

Nav Vestfold & Telemark

Nav Oslo

Nav Trøndelag

nav Agder

For andre fylker kontakt din NAV veileder for videre informasjon rundt dine muligheter.