Førerkort

Førerkort

For å kunne starte å jobbe som yrkessjåfør, må du ha ett gyldig førerkort for den typen kjøretøy du ønsker å kjøre. Det finnes ulike kategorier av førerkort, avhengig av hvilke kjøretøy du skal bruke det til. For å kunne kjøre en varebil trenger du som oftest kun ett B førerkort. For å kunne kjøre lastebil trenger du ett C førerkort, her kan det også lønne seg å ha CE førerkort for å være mer fleksibel i arbeidsmarkedet. Mens for å bli bussjåfør trenger du ett D førerkort. 

I tillegg til førerkortene er det ett krav om at du har ett yrkeskompetansebevis (YSK-Kurs). I enkelte deler av bransjen er det også krav om andre sikkerhets kurs som ADR noe som gir deg muligheten til å kjøre farlig last.Følg linkene i boksene under for å lære mer om de forskjellige førerkortene samt linken til alle kjøreskolene som tilbyr opplæring i førerkort for de tyngre kjøretøyene.

Veien til førerkortet

Finansiering

Det å ta førerkort og YSK for C, CE og D kan være en økonomisk utfordring for mange, heldig vis finnes det gode løsninger avhengig av hvor i livet du står. For de som velger å bli yrkessjåfør i den videregående utdanningen vil man kunne få alt dekket noe dere kan lese mer om HER.

Dersom dere alt er ferdig med videregående skole og ønsker å ta førerkortet har dere siden 2018 muligheten til å få stipend og studielån av Lånekassen for å dekke utgiftene til førerkortet. Dette er en ordning som har blitt benyttet av over 4000 siden den trådde i kraft. Dere kan lese mer om vilkårene i denne finansieringsløsningen HER.

Lånekassen