Lånekassen

Fra og med 2018 kan du få lån og stipend fra lånekassen dersom du tar utdannelse som lastebil eller bussjåfør ved en skole godkjent av lånekassen. Lånekassen er en statlig drevet organ som gir ut gunstige lån for personer som tar utdannelse i Norge. Tilbudet for yrkessjåfører ble startet i 2018 for å hjelpe personer med den initiale kostnaden for å ta førerkortet for klasse C, CE og D, i tillegg til å ta YSK som er ett 140t kompetansebyggende kurs. Man får først støtten i det man starter på YSK kurset og støtten som blir gitt utgjør i overkant av 125.000kr.

Siden tilbudets oppstart er dette et lån og stipend ordning som er blitt benyttet av 1000 personer i året for å få hjelp med å ta førerkort samt yrkessjåførkompetanse. Du kan lese mer om frister og søknadsprosessen ved å klikke her på Lånekassen.no

Lånekassen