Tippbil

Som tippbilsjåfør kan du jobbe på mange ulike steder.
Jobben innebærer ofte å flytte masser til og fra anleggsområder under byggeprosjekter. Et godt eksempel på dette er transport av masser fra tunnelbygging og sprengningsområder.

Denne typen arbeid er mer forutsigbar enn for eksempel varetransport, da kontraktene ofte varer over lengre perioder. Arbeidsplassen er også mer stabil, siden mye av kjøringen skjer mellom faste anlegg i lengre perioder. Dette gir deg en jevnere arbeidshverdag og bedre oversikt over hvor du skal jobbe.

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift