Tippbil

Som tippbilsjåfør kan du jobbe på mange ulike plasser, dette kan være alt fra flytting av masser fra og til anleggsområder under byggeprosessen. Ett godt eksempel på dette her i Norge er flyttingen av masser ut fra tunellbyggeprosjektene vi har i lander.

Dette er også ett type arbeid som er noe mer forutsigbart en hva man kanskje finner i transporten av varer. Da kontraktene som bilene ofte går under strekker seg over lengre perioder. Samt at det er mer stabilt hvor arbeidsplassen er til en hver tid da mye av kjøringen kan være fra ett anlegg til ett annet bestemt sted over lengere perioder. 

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift