VG1 Teknologi og industrifag

Teknologi og-Industrifag handler om praktisk arbeid med materieller, verktøy, teknikker og maskiner for å produsere varer og tjenester. Dette er året ferden mot det å bli yrkessjåfør starter og om 2 korte år kan du starte som lærling og etter 4 vil du være utdannet yrkessjåfør. På Teknologi og-Industrifag vil du lære viktige ting som samhandling og regelverk i Helse, Miljø og Sikkerhet «HMS» som du må forholde deg til når du skal bli yrkessjåfør. Du vil også lære mer om det ytre miljøet gjennom fokus på bærekraft og den teknologiske utviklingen. Du vil lære å bli mer selvstendig og omstillingsdyktig, noe du vil få bruk for senere når du skal sikre last og komme deg frem med lastebilen.

Video om Teknologi og-Industrifag:

Skoleoversikt Vg1 Teknologi og-Industrifag:

Nyttige Lenker:

Lær mer om Teknologi og-Industrifag

Søk Skoleplass her innen 1.Mars Vigo