VG1 Teknologi og industrifag

Teknologi og Industrifag handler om praktisk arbeid med materialer, verktøy, teknikker og maskiner for å produsere varer og tjenester.
Her begynner reisen mot å bli yrkessjåfør, og om bare to korte år kan du begynne som lærling. Allerede etter fire år vil du være en utdannet yrkessjåfør.

På denne linjen vil du lære viktige ting som samhandling og regelverk innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet), som er avgjørende når du skal kjøre som yrkessjåfør. Du vil også få kunnskap om bærekraft og den teknologiske utviklingen som påvirker yrket. Gjennom faget vil du utvikle ferdigheter som selvstendighet, fleksibilitet og evnen til å være løsningsorientert, noe som vil være nyttig når du skal sikre lasten og kjøre lastebilen på veiene.

Skoleoversikt Vg1 Teknologi og-Industrifag:

Nyttige Lenker:

Lær mer om Teknologi og-Industrifag

Søk Skoleplass her innen 1.Mars Vigo