Dyretransport

En sjåfør som jobber med dyretransport er ansvarlig for å frakte dyr mellom gårder, terminaler og slakterier. Det er viktig å ha god kunnskap om dyrevelferd og gjeldende forskrifter for transport av dyr.
Denne jobben krever også at du er komfortabel rundt forskjellige dyr, spesielt under lasting og lossing.

Som dyretransportør er det viktig å ha gode planleggingsferdigheter og kommunikasjonsevner, siden du ofte samarbeider med veterinærer, gårdseiere og andre fagfolk. Å transportere levende dyr kan være utfordrende, da du må sørge for to viktige punkter under transporten: Dyrene skal behandles trygt og godt under transporten, samtidig som transporten skal komme raskest mulig frem til destinasjonen.

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift