Full opplæring i bedrift – FOB

Hva er FOB – Full opplæring i bedrift?