Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb gir voksne som allerede er i arbeid, muligheten til å ta fagbrev gjennom å få godkjent sin arbeidspraksis. Du blir nødt til å gjennomføre den samme fagprøven som lærlinger og praksiskandidater for å få fagbrevet.Ordningen med fagbrev på jobb er en mulighet for voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring å få anerkjent sine kompetanser gjennom en fagutdanning. Det er ingen aldersbegrensning for å benytte seg av ordningen, og personer under 25 år kan også inngå kontrakt om fagbrev på jobb. For å benytte seg av ordningen må den voksne være i et arbeidsforhold, og det kreves et samarbeid mellom arbeidsgiver, den ansatte og fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen har ikke en plikt til å tilby fagbrev på jobb, så dette er ikke en søkbar ordning. Selv de med rett til videregående opplæring kan ikke kreve at retten oppfylles gjennom fagbrev på jobb. Altså hvis du som voksen ønsker å benytte seg av ordningen med fagbrev på jobb, må du ta kontakt med fylkeskommunen for å høre om de kan tilby denne muligheten.

Les om hvordan du tar fagbrevet i ditt fylke her:

Oslo Fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Du kan også høre med ditt lokale opplæringskontor om fagbrev på jobb er den rette veien for deg, på linken under vi du kunne finne ditt nærmeste opplæringskontor i yrkessjåførsfaget. 

Finn ditt lokale opplæringskontor