Bilberging

Som beregningsbil sjåfør vil du være med på å frakte skadde eller ødelagte kjøretøy til verksteder eller andre destinasjoner. Denne jobben dreier seg om mye mer enn det å bare kjøre bilen, du vil måtte være flink til å betjene kraner, vinsjer og andre løfteredskaper for å få kjøretøyene klare til transport. 

Jobben som beregningsbil sjåfør kan også by på utfordringer når det kommer til kjøringen da man i mange tilfeller må rykke ut på dårlige veier om vinteren når både personbiler, busser og lastebiler kan ha satt seg fast eller kjørt av veien. 

Dette er også en jobb hvor det er viktig at du er god til å kommunisere med personer og at du er en en man kan føle seg trygg på da du vil møte personer som kanskje har opplevd veldig vanskelige situasjoner slikt som utforkjøringer.

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift