Spesialtransport

Spesialtransport innebærer å frakte last som overskrider vanlige størrelser for lastebiltransport. Dette kan inkludere store eller tunge gjenstander, eller unormalt lange materialer som krever spesielt utstyr. Når man driver med spesialtransport, tar man ofte opp mye mer plass på veien enn vanlig. Derfor må man være ekstra oppmerksom på det som skjer rundt deg i trafikken, spesielt med svært tunge laster.

For svært store laster kan det være nødvendig med følgebil foran, og noen ganger både foran og bak, som vist i videoen. Dette sikrer at transporten går trygt og smidig.

Hvis du synes dette virker spennende, kan du finne ditt lokale opplæringskontor nedenfor.

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift