Rutebuss

For å takle trafikkutfordringene som oppstår på grunn av befolkningsveksten i de store byene, er det nødvendig å etablere et effektivt kollektivtilbud. Størstedelen av rutebusstrafikken opererer gjennom offentlige anbudskontrakter. Som rutebussjåfør kan du se frem til en variert arbeidshverdag, med muligheter til å utforske ny teknologi og håndtere tunge kjøretøy. Gjennom din innsats som sjåfør, bidrar du til at folk kommer seg til både jobb, skole og fritidsaktiviteter. Med gode jobbutsikter over hele landet, er dette en ansvarsfull og selvstendig jobb som kommer med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Finn ditt lokale opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift