VG2 Transport og logistikk

Vg2 Transport og logistikk handler om håndteringen og transporten av gods og personer. På denne utdanningen vil du lære deg å jobbe sikkert og effektiv innenfor regelverket i bransjen, og at du gjennom arbeid med teknologi, verktøy og maskiner vil utvikle din mestringsfølelse. Du vil lære om verdiskapning i bransjen og hvordan du på best mulig måte kan minimere energibruken og miljøbelastningen i bransjen. Det blir også lagt mye fokus på samarbeid og kommunikasjon mellom deg og dine medelever, kunder og kolleger.Når du tar Transport og logistikk på videregående skole vil du også få dekket sertifikatet for T1 – T2 og T4, samt at du vil også få ett ADR kurs. Og ikke minst vil du få dekket de fleste kostnadene relatert til førerkortet for personbil.Utdanningen i Transport og logistikk finner du ved totalt 42 skoler i Norge, for å finne din nærmeste skole som tilbyr denne utdanningen kan du gå inn på kartet på denne siden. 

Skoleoversikt Vg2 Transport og Logistikk:

Lær mer om Transport og Logistikk

Finn ditt nærmeste opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift

Søk Skoleplass her innen 1.Mars Vigo