VG2 Transport og logistikk

Vg2 Transport og logistikk handler om å håndtere og transportere gods og personer. Her lærer du å jobbe sikkert og effektivt innenfor bransjens regelverk, og ved å jobbe med teknologi, verktøy og maskiner vil du oppleve mestring og utvikling.

Du vil lære om verdiskapning i bransjen og hvordan du best mulig kan redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen. Utdanningen legger stor vekt på samarbeid og kommunikasjon med medelever, kunder og kolleger.

I løpet av dette året får du dekket sertifikatene for T1, T2 og T4, samt et ADR-kurs. De fleste kostnader relatert til førerkort for personbil blir også dekket.

Transport og logistikk tilbys på 43 skoler i Norge. For å se hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen, kan du klikke på lenkene nedenfor.

Skoleoversikt Vg2 Transport og Logistikk:

Lær mer om Transport og Logistikk

Finn ditt nærmeste opplæringskontor

Finn din nærmeste opplæringsbedrift

Søk Skoleplass her innen 1.Mars Vigo