National Læreplassgaranti:

National Læreplassgaranti:

Det er valgt å innføre nasjonal læreplassgaranti i yrkessjåførfaget blant opplæringskontorene og bransjeorganisasjonene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket. 

Læreplassgarantien gis til alle elever som har fullført Vg2 Transport og Logistikk, i tillegg til å tilfredsstille disse kriteriene: 

  • Aktivt deltatt i YFF gjennom Vg2
  • Lavt udokumentert fravær 
  • Bestått alle fagene på Vg1 og Vg2
  • Har kompetansebevis på T1, T2 & T4 trucker samt ADR grunnkompetanse. 
  • Har førerkort Klasse B
  • Godkjent helseattest for førerkort for lastebil og buss
  • Grunnleggende ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig i henhold til læreplanen for yrkessjåførfaget, samt grav fra oppdragsgivere innen offentlig kollektivtransport i Norge