Om Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. For å påvirke internasjonalt er NLF også medlemmer av International Road and Transport Union (IRU) og Nordic Logistics Association (NLA).

NLFs politiske og strategiske mål er å jobbe for en bærekraftig transport, like konkurransevilkår og trafikksikre og effektive veier. Med medlemmene våre arbeider vi med å gi de verktøyene de trenger for å være profesjonelle transportbedrifter og sørge for at de har tilgang til ledende markedsavtaler.

Vi representerer 3000 bedrifter og transportsentraler med til sammen ca 20.000 lastebiler. NLF er landsdekkende, med fylkesavdelinger, regioner og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger i Oslo og forbundet har 7 regioner med avdelingskontorer. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel, samt 62 kollegahjelpere.